Urgentiewijzer gemeente Haarlemmermeer

Wanneer voorrang?
Via de urgentiewijzer kunt u onderzoeken of u een kans maakt op een urgentieverklaring. Afhankelijk van uw situatie gelden er andere voorwaarden. Maar wanneer u bijvoorbeeld vanwege medische redenen niet meer in uw huidige woning kan blijven wonen, u mantelzorg ontvangt of dakloos wordt met minderjarige kinderen dan adviseren wij u deze urgentiewijzer te doorlopen.

Kansadviesgesprek
Nadat u de urgentiewijzer heeft doorlopen kunt u een telefonisch kansadviesgesprek aanvragen. Dit helpt u om beter te zien of u aan de voorwaarden voor een urgentie voldoet voor u de aanvraag indient. Ook krijgt u advies over de procedure en de documenten die u nodig heeft. U kunt dit gesprek aan het eind van de vragenlijst inplannen, aan dit telefonische gesprek zijn geen kosten verbonden. Na dit gesprek kunt u een aanvraag indienen. 

Kosten
Het aanvragen van een urgentie kost € 50,00. Deze kosten hoeft u nog niet te voldoen als u de vragenlijst heeft ingevuld en een kansadviesgesprek plant. Wanneer u na het gesprek de aanvraag definitief indient, dan kunt u deze kosten meteen via Ideal betalen.

Wij nemen uw urgentieaanvraag in behandeling zodra de urgentiekosten zijn betaald. Met het indienen van de aanvraag verplicht u zich de kosten te betalen, ook al kunnen wij u geen urgentie toekennen, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld, of trekt u de aanvraag zelf in. 

Wat kunt u nu doen?
Vul de vragen uit de urgentiewijzer helemaal in. Aan het einde kunt u na het inloggen een kansadviesgesprek plannen. Na dit gesprek kunt u de definitieve aanvraag indienen en kunt u uw dossier aanvullen en documenten uploaden en de kosten betalen. 

Benodigde gegevens
Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken mee met uw aanvraag om het woonprobleem aan te tonen. Als er bij de beoordeling noodzakelijke bewijsstukken ontbreken, kunnen wij uw aanvraag (nog) niet in behandeling nemen. De behandeltermijn (ex. artikel 4:13 van de AWB) zal dan worden opgeschort. Dit betekent dat het langer duurt voordat er een uitspraak is over uw aanvraag.

Wij adviseren u om onderstaande bewijsstukken te verzamelen voordat u de daadwerkelijk een urgentie aanvraag indient:

  • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle gezinsleden 18+ (gratis op te vragen via de belastingtelefoon 0800-0543)
  • Recent loonstrookje of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden 18+
  • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige woning te maken heeft.
  • Als u in een huurwoning woont: kopie van uw huurcontract.
  • Als u in een koopwoning woont: de jaaropgave van de hypotheekverstrekker en de WOZ beschikking koopwoning.
  • Overzicht schulden en/of afbetalingsregeling (indien van toepassing).
  • Ouderschapsplan en bewijs van relatieverbreking (als er sprake is van relatiebeëindiging en u minderjarige kinderen heeft). 

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn. Dit overzicht krijgt u aan het einde van de urgentiewijzer.
De vereiste bewijsstukken kunt u later tijdens de aanvraag uploaden.